Pro média...

TISKOVÁ ZPRÁVA: Na Vysočině odstartovaly pravidelné debaty osobností

Kulaté stoly Vysočiny je nový projekt, který do regionu pozve zajímavé osobnosti nejen z Vysočiny a ve zhruba dvouhodinové debatě otevře zajímavá témata. Hostem prvního diskusního setkání se zástupci významných firem a organizací z Vysočiny byl hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Kulaté stoly Vysočiny, které od května začala pořádat jihlavská společnost AUTORIA se inspirovaly stejným formátem setkání, který v Praze připravuje již řadu let pan-evropská společnost Comenius. Autorem konceptu kulatých stolů je prezident Comenia Karel Muzikář. Ten byl také hostem prvního diskusního setkání na Vysočině a svolil, aby pořadatelé použili stejnou podobu setkání také na Vysočině. „Naší snahou bylo nabídnout zástupcům firem a organizací z Vysočiny zajímavý prostor pro debatu s hosty nejen z regionu,“ přiblížila setkání zástupkyně pořadatele Ing. Marie Medová-Rubišarová z firmy AUTORIA. Pořadatelé Kulatých stolů Vysočiny mají již nyní příslib účasti i zástupců vlády na dalších setkáních.
Zhruba dvouhodinové debaty v Hotelu Gustav Mahler se při prvním setkání zúčastnilo přibližně 60 hostů, kteří měli jedinečnou příležitost diskutovat s hostem na aktuální témata v regionu a přednést také své potřeby na veřejném fóru. Mezi tématy, o kterých osobnosti z Vysočiny debatovali s hejtmanem Běhounkem, byla jak aktuální oprava dálnice D1, tak i problematika dopravní infrastruktury Vysočiny a její využívání firmami podnikajícími v regionu. Během debaty padly také otázky na strategický rozvoj kraje a situaci v jednotlivých oblastech podnikání. Například předseda DDL Lukavec Pavel Kříž mluvil o složité situaci na trhu s dřevem, která má dopad i na podnikání firem z Vysočiny. První host kulatých stolů mluvil i o situaci v krajském zdravotnictví a školství. Partnerem prvního setkání významných osobností Vysočiny byla jihlavská firma PSJ.

Fotografie ve vysokém rozlišení

host hejtman behounek host muzikar karel kulate stoly vysociny