• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Jiří BĚHOUNEK, hejtman Kraje Vysočina

  Zhruba dvouhodinové debaty v Hotelu Gustav Mahler se při prvním setkání zúčastnilo přibližně 60 hostů, kteří měli jedinečnou příležitost diskutovat s hostem na aktuální témata v regionu a přednést také své potřeby na veřejném fóru. Mezi tématy, o kterých osobnosti z Vysočiny debatovali s hejtmanem Běhounkem, byla jak aktuální oprava dálnice D1, tak i problematika dopravní infrastruktury Vysočiny a její využívání firmami podnikajícími v regionu.
  +Více
 • Petr RAFAJ, předseda ÚHOS

  Při setkání s předsedou ÚHOS bylo téma víc než jasné – veřejné zakázky a agenda spojená s nimi spadající do pravomocí úřadu. Podnikatelé na setkání nejčastěji upozorňovali na problematiku spojenou s nejnižší cenovou nabídkou, která ale často nerespektuje technická zadání a následně pak zakázku prodražuje o vícenáklady.
  +Více
 • Pavel ŠOLC, náměstek ministra MPO pro energetiku

  Náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc odpovědný za energetiku na Vysočině jednoznačně deklaroval podporu jaderné energetice a jaderné elektrárně v Dukovanech.
  +Více
 • Kulaté stoly navštívil ministr Brabec

  Jako další osobnost přijal pozvání ministr životního prostředí Richard Brabec. Úvodní slovo, ve kterém nastínil kroky a vizi ministerstva, najdete uvnitř článku.
  +Více
 • Kulatý stůl Vysočiny řešil energetiku

  Další kulatý stůl Vysočiny se zaměřil na energetiku. Hostem diskusního setkání byla předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jedním z témat byla i dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech, které se podle Dany Drábové nevěnuje dostatečná pozornost. Její slova potvrdil i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, pod jehož záštitou kulaté stoly Vysočiny probíhají.
  +Více

O projektu

maria-rubisarova-medova-jednatelka-authoria

Společnost AUTHORIA s. r. o. se rozhodla v zájmu vyšší informovanosti a autentičnosti poskytovaných informací, pořádat diskusní fóra „Kulaté stoly Vysočiny“. Podstatou tohoto projektu by měla být veřejná diskuse významných osobností, čelních politiků státu a kraje s podnikateli, představiteli soukromého i veřejného sektoru. Moderovaná diskuse probíhají v příjemné atmosféře u společenské večeře.

Záštitu nad „Kulatými stoly Vysočiny“ převzal hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. V průběhu večera mají pozvaní hosté z publika u kulatého stolu možnost pokládat klíčovým osobnostem jakékoli věcné dotazy, tvůrčí náměty, návrhy či plány na zlepšení i možnou kritiku, za předpokladu, že navrhnou možnosti zlepšení.

Ing. Marie Rubišarová Medová

jednatelka společnosti

Pod záštitou hejtmana

hejtman-jiri-behounek

V životě člověka je jednou z důležitých věcí otevřená komunikace. Výměna informací, názorů a někdy i kritických připomínek je to, co utváří otevřené fungování společnosti a to nejen ve světě podnikání, ale i politiky a vlastně všech elementárních věcech lidského fungování. Pokud spolu mluvíme, dokážeme společně vytvářet věci, které nás posouvají kupředu. Nový diskusní formát s názvem Kulaté stoly Vysočiny je ideální příležitostí, jak debatu nejen odstartovat, ale také udržet. Právě to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem neváhal příliš dlouho převzít záštitu nad Kulatými stoly Vysočiny. Věřím, že pravidelná setkávání aktivních zástupců organizací, firem a institucí z Vysočiny s významnými osobnostmi budou aktivním nástrojem pro řešení řady témat, která náš kraj posunou opět o kok dál mezi svébytné regiony.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Partneři projektu

logo kraj 250

authoria

ivysocina 250

logo radiovysocina 250

Sestřihy Kulatých stolů najdete:

ivysocina logo vertikal